pure garcinia cambogia

payday loans online

seo services

Cục thuế Thanh Hóa
Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05
SỰ KIỆN NỔI BẬT
Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.3 ...
Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Nam Đại Lộ Lê Lợi, - Tp Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 037.666.1080. Fax: 037.666.1082.
Email:
Thiết kế bởi : Trung tâm Dịch vụ nội dung -VTTH